Strona główna / Program konferencji

Program konferencji


I BLOK

Transformacja cyfrowa samorządów – między zachowawczością a przełomem.
W poszukiwaniu nowego modelu rozwoju cyfrowych usług publicznych.

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9:00

Wprowadzenie do tematu i zasad organizacyjnych konferencji

Rozpoczęcie konfernecji

Wystąpienie Marka Zagórskiego


Prowadzenie

Artykuł: Grzegorz Nawrocki (id: 6)Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 4)

Prezentacja kluczowa

Artykuł: Marek Zagórski (id: 33)

I SESJA PLENARNA

9:25

Standaryzacja cyfrowych usług publicznych: Architektura Informacyjna Państwa – nowa epoka polskiej e-administracji


Blok poświęcony nowym standardom wdrażania e-usług publicznych, jakie będą obowiązywały w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w latach 2021-2027 (nowa perspektywa budżetowa UE). Zaprezentowana zostanie opracowana w Ministerstwie Cyfryzacji Architektura Informacyjna Państwa oraz koncepcja Katalogów Administracji Publicznej, które będą źródłem metadanych dla wszystkich projektów e-usług: na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym.

Zobacz nagranie

Prowadzenie

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 4)

Prezentacje

Artykuł: Jacek Paziewski (id: 25)Artykuł: Leszek Maśniak (id: 26)

Panel dyskusyjny

Artykuł: Tomasz Fijołek (id: 27)Artykuł: Mieczysław Kieca (id: 8)Artykuł: Marcin Skonieczka (id: 10)Artykuł: Jacek Paziewski (id: 25)Artykuł: Leszek Maśniak (id: 26)

W CZTERY OCZY

10:45

Rozmowa z Maciejem Staszakiem, wiceprezesem zarządu, dyrektorem sprzedaży w Emitel S.A.

Zobacz nagranie


Rozmowa z Ryszardem Hordyńskim, dyrektorem ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska

Zobacz nagranie


SESJE RÓWNOLEGŁE

11:00

Szczyt Decydentów 5G. 


Debata pod patronatem Unii Metropolii Polskich


Sesja poświęcona przyszłości rozwoju infrastruktury 5G oraz bazujących na niej usług i rozwiązań wspomagających funkcje miasta/gminy. W jej ramach omówione zostaną wyniki pilotaży wdrożeń 5G w polskich miastach oraz przeprowadzona zostanie analiza i dyskusja na temat uwarunkowań prawnych protestów kierowanych do samorządów przez przeciwników rozwoju 5G.

Zobacz nagranie

Prowadzenie i prezentacja

Artykuł: Nell Przybylska (id: 39)

Panel dyskusyjny

Artykuł: Agnieszka Krauzowicz (id: 35)Artykuł: Małgorzata Zakrzewska (id: 22)Artykuł: Bartosz Bartoszewicz (id: 17)Artykuł: Dr Michał Gramatyka (id: 16)

Cyfrowe usługi polskich samorządów w publicznej chmurze. Wydajnie i bezpiecznie.


Debata pod patronatem Związku Powiatów Polskich


Podczas sesji zaprezentowana zostanie po raz pierwszy nowa, zmodyfikowana oferta usług chmurowych adresowanych do samorządów (w tym małych samorządów lokalnych), których jakość i bezpieczeństwo zostały zweryfikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach systemu Zapewniania Usług Chmurowych ZUCH. Jednym z jej elementów będzie możliwość uzyskania dofinansowania centralnego na projekty lokalne.

Zobacz nagranie

Prowadzący

Artykuł: Robert Lidke (id: 34)

Prezentacja

Artykuł: Joanna Baranowska (id: 15)

Panel dyskusyjny

Artykuł: Anna Grochowina (id: 38)Artykuł: Grzegorz Kubalski (id: 21)Artykuł: Jan Maciej Czajkowski (id: 36)Artykuł: Joanna Baranowska (id: 15)

W CZTERY OCZY

12:00

Rozmowa z Mariuszem Kujawskim, członkiem zarządu PWPW S.A.

Zobacz nagranie


Rozmowa z Marcinem Dzienniakiem, dyrektorem Formacji Cloud Center of Excellence PKO BP

Zobacz nagranie


SESJE RÓWNOLEGŁE

12:15

Cyfrowe środowisko szkoły – pandemiczna prowizorka czy solidna infrastruktura?


Sesja poświęcona omówieniu doświadczeń pandemii w zakresie wdrażania i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w szkołach, ale przede wszystkim debacie o optymalnych rozwiązaniach na tym polu. Dyskusja na temat roli i odpowiedzialności samorządów w tworzeniu i rozwijaniu jednolitego środowiska cyfrowego dla placówek oświatowych oraz kształtu takiego niezbędnego zaplecza w perspektywie roku 2025, wobec wyzwań współczesnej dydaktyki.

Zobacz nagranie

Prowadzący

Artykuł: Artur Krawczyk (id: 5)

Prezentacja

Artykuł: Dariusz Andrzejewski (id: 12)

Panel dyskusyjny

Artykuł: Marta Machalska (id: 13)Artykuł: Dr hab. Marlena Plebańska (id: 28)Artykuł: Iwona Matuszczak-Szulc (id: 43)Artykuł: Zbigniew Gamza (id: 11)Artykuł: Dr Krzysztof Wojewodzic (id: 29)Artykuł: Dariusz Andrzejewski (id: 12)

Cyfrowy urząd samorządowy – miękki punkt cyberbezpieczeństwa Polski


Podczas sesji ujawnione zostaną po raz pierwszy wyniki badania nad cyberbezpieczeństwem serwisów internetowych samorządów oraz konieczne działania wobec znaczących jego zagrożeń na poziomie lokalnym. Przedstawione i przeanalizowane zostaną zapisy nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa odnoszące się do obowiązków samorządów na tym polu. 

Zobacz nagranie

Prowadzący

Artykuł: Dr Andrzej Kozłowski (id: 2)

Prezentacja

Artykuł: Przemysław Jaroszewski (id: 30)

Panel dyskusyjny

Artykuł: Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska (id: 24)Artykuł: Robert Kośla (id: 18)Artykuł: Dariusz Jędryczek (id: 23)Artykuł: Przemysław Jaroszewski (id: 30)

W CZTERY OCZY

13:15

Rozmowa z Bożeną Leśniewską, wiceprezesem zarządu Orange Polska

Zobacz nagranie


II BLOK

Planować ostrożnie czy podjąć ryzyko: samorządy wobec cyfrowej rewolucji.

II SESJA PLENARNA

13:30

Finansowanie cyfryzacji sektora publicznego w czasach postpandemicznych: źródła, cele i linie demarkacyjne.


Sesja poświęcona finansowaniu projektów rozwoju cyfrowego na poziomie wojewódzkim oraz lokalnym, finansowanym ze środków nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. Zaprezentowany zostanie aktualny stan prac nad programami centralnymi oraz regionalnymi, zakresy możliwych inwestycji i działań oraz propozycje linii demarkacyjnej między programami centralnymi a RPO. Ponadto dokonana zostanie analiza projektów samorządowych, które zyskają finansowanie w ramach Krajowego Programu Odbudowy – nowego instrumentu finansowania projektów cyfrowych, stanowiącego europejską odpowiedź na problemy wywołane przez pandemię COVID-19.

Zobacz nagranie

Prowadzący

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 4)

Prezentacja

Artykuł: Hubert Romaniec (id: 7)

Panel dyskusyjny

Artykuł: Rafał Sukiennik (id: 3)Artykuł: Agnieszka Aleksiejczuk (id: 40)Artykuł: Maciej Bułkowski (id: 41)Artykuł: Tadeusz Osowski (id: 31)

III SESJA PLENARNA

14:35

Cyfrowe wyzwania dla samorządów – perspektywa 2030. Potrzeba redefinicji.


Sesja poświęcona kluczowym wyzwaniom rozwojowym samorządów w perspektywie 3 dekady XXI wieku i w kontekście globalnych problemów: zmian klimatu, rosnących nierówności, kryzysu demograficznego oraz dysruptywnego rozwoju technologii cyfrowych. Debata w jej ramach będzie próbą odpowiedzi na pytania: jakie pilne działania na polu rozwoju cyfrowego powinni podjąć w pierwszej kolejności decydenci na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym oraz jak i z kim budować partnerstwa dla wplecenia cyfryzacji w najważniejsze procesy rozwojowe gminy/powiatu/ województwa?

Zobacz nagranie

Prowadzący

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 4)

Panel dyskusyjny

Artykuł: Dorota Zmarzlak (id: 37)Artykuł: Anna Dwurnik (id: 42)Artykuł: Dr Paweł Modrzyński (id: 1)Artykuł: Ryszard Hordyński (id: 20)Artykuł: Dr inż. Jakub Chabik (id: 32)

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

15:30

Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”


Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności