Strona główna / O Konferencji

O Konferencji 

Informatyka w samorządach: potrzebny nowy model?

 
Jakie powinno być miejsce polskich samorządów w cyfrowej transformacji państwa, która przyspiesza i będzie przyspieszać w 3 dekadzie XXI wieku - epoce sztucznej inteligencji, big data, blockchain, wirtualnej rzeczywistości? Czy postawimy na kontynuację, czy zdobędziemy się na skokowe zmiany, adekwatne do technologicznej rewolucji i czasów pandemii COVID-19? To fundamentalne pytania, jakie postawi przed uczestnikami 24 Konferencji „Miasta w Internecie” jej organizator: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI).

Spotkanie zorganizowane zostanie, w sposób bezpieczny dla uczestników i prelegentów, jako transmisja online ze studia Warszawie – 19 listopada br. Jej patronami honorowymi są w tym roku: Ministerstwo Cyfryzacji, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.

Rok 2020 to czas ostatnich aktywności samorządów związanych z inwestycjami w rozwój cyfrowy, finansowany środkami obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Ale jednocześnie - okres intensywnych przygotowań do zaplanowania nowej perspektywy na lata 2021–2027, a także nowego instrumentu czasów pandemii - Krajowy Program Odbudowy z budżetem na cyfryzację w wysokości 20 mld złotych! To kluczowy moment dyskusji o kształcie centralnych i regionalnych programów operacyjnych, określających środki na finansowanie rozwoju cyfrowych usług publicznych, realizację projektów klasy smart city, czy podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych pracowników administracji. Przesądzenie o skali i zakresie działań finansowanych na poziomie rządowym i wojewódzkim to decyzja o strategicznym znaczeniu, która musi zapaść do jesieni br. Debata na ten temat podczas 24KMWI – z udziałem wysokich przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego oraz zarządów województw - należała będzie do szczególnie ważnych i gorących.

Podejście do rozwoju usług publicznych w Polsce – jednego z dwóch najważniejszych zadań samorządów – zawiera się między transformacją a rewolucją. Najbliższe lata pokażą, czy kontynuować będziemy dotychczasowy, relatywnie kosztowny i technologicznie niedoskonały model świadczenia cyfrowych usług w formule rozproszonych działań pojedynczych jednostek, czy też zdobędziemy się na wspólny wysiłek modernizacji całego systemu, drogą odważnych kroków i realizacji strategii win-win – podkreśla Krzysztof Głomb – dyrektor programowy konferencji, prezes SMWI – To wielkie polityczne i merytoryczne wyzwanie dla władz publicznych wszystkich szczebli. Wierzę, że potrafimy mu sprostać jak przed 30 laty.

Wydarzenia roku 2019 - liczne przypadki skutecznych ataków hakerskich na systemy informatyczne urzędów gmin i starostw – budzą niepokój, nie tylko władz samorządowych, ale także Ministerstwa Cyfryzacji. Rodzą bowiem zagrożenie nie tylko dla danych mieszkańców i systemów IT w urzędach gmin, ale także dla systemów informatycznych państwa. Dlatego podczas 24KMWI znajdą się pośród najważniejszych zagadnień programowych, w ramach specjalnej sesji zorganizowanej wspólnie z Departamentem Cyberbezpieczeństwa resortu. W jej trakcie dokonana zostanie wiwisekcja ataków hakerskich na 2 polskie urzędy z udziałem przedstawicieli gmin oraz firm, które przywróciły do działania systemy IT urzędów. A także zaprezentowany pakiet propozycji dla samorządów poprawiających ich bezpieczeństwo cyfrowe.

Jednym z narzędzi zwiększenia cyberbezpieczeństwa urzędów samorządowych i ich jednostek organizacyjnych, a także – co istotne – optymalizacji kosztów przeznaczanych na informatyzację urzędów jest skorzystanie z usług rozwiązań chmury obliczeniowej. To stosunkowo nowy, ale silnie rosnący na znaczeniu trend cyfrowej transformacji administracji na całym świecie. W ramach specjalnego bloku 24KMWI zaprezentowane zostaną usługi chmurowe świadczone przez doświadczonych dostawców oraz oferta rządowego projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, w ramach którego powstaje specjalne środowisko chmurowe adresowane do samorządów. Kluczowym wyzwaniem na tym polu będzie ewaluacja i migracja zasobów urzędów do chmury, a także zamawianie usług chmurowych zgodnie ze znowelizowanym prawem zamówień publicznych, którym poświęcona będzie część bloku chmurowego.

Kolejny wiodący temat 24KMWI to budowa infrastruktury 5G w Polsce, a zwłaszcza ich uwarunkowania społeczne i funkcjonalne. Podczas specjalnego „Szczytu Decydentów 5G” operatorzy telefonii mobilnej oraz decydenci samorządowi zaprezentują swoje dotychczasowe doświadczenia z pilotaży wdrożeń 5G w miastach, zaś reprezentanci Ministerstwa Cyfryzacji nakreślą obraz uwarunkowań organizacyjnych i prawnych takich inwestycji. Sesję tę otworzy keynote speach eksperta globalnej formy doradczej, prezentując szeroką paletę zastosowań rozwiązań 5G dla rozwoju smart city i usług dla mieszkańców.

DO ZOBACZENIA ONLINE!

Zobacz folder informacyjny

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności