HUBERT ROMANIEC

Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Od ponad 10 lat zajmuję się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych w zakresie cyfryzacji. Łączę prawdziwe zainteresowanie sprawami publicznymi z pasją do nowych technologii. W Departamencie Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - dział informatyzacja - wraz ze swoim zespołem zajmuję się programowanie strategicznym Wieloletnich Ram Finansowanych UE oraz koordynacja opracowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla cyfryzacji.