MACIEJ BUŁKOWSKI

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, specjalność Systemy Telekomunikacyjne.

Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych. W chwili obecnej Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialny za utrzymanie, zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, tworzenie aplikacji i zarządzanie projektami za zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji cyfrowych w Regionie. Twórca koncepcji wdrożenia technologii Blockchain w administracji poprzez cyfrowy token CoperniCoin służący do promocji turystycznej Warmii i Mazur.