KRZYSZTOF GŁOMB

Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"

Europejski ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego. Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach cyfrowych usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych jako kluczowych elementów potencjału społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel (1998) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie na kadencję od 2016–2021 roku. Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”.

Aktywnie działa na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W okresie 1999-2000 pracownik KPK Programów Badawczych UE w IPPT PAN w Warszawie. W latach 2002–2003 ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli, a w okresie 2006-2008 - w eInclusion Sub-Group of i2010 High Level Group. W latach 2006-2009 członek Scientific Steering Committee Institute for Prospective Technological Studies (Sevilla). Od maja 2004 r. był wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET), a od kwietnia 2007 r. - do końca 2008 roku pełnił funkcję prezydenta tej europejskiej organizacji. Juror Europejskiej Nagrody e-Integracji przyznawanej przez Komisję Europejską (2008).

Pomysłodawca koncepcji i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez International Telecomunication Union. W ramach projektu pierwsze kroki w cyfrowym świecie uczyniło ponad 280.000 osób (www.latarnicy.pl). Projekt służył także lepszemu zrozumieniu polskich uwarunkowań edukacji cyfrowej, w jego ramach zrealizowano bowiem kilka ogólnopolskich badań nad integracją cyfrową grupy wiekowej 50+ (m.in. pierwsze w Polsce badanie konsekwencji ekonomicznych wykluczenia cyfrowego tej grupy). SMWI otrzymało zań także nagrodę „Architekta Rozwoju 2018” przyznawaną przez UN Global Compact.

Inicjator działań Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie - ośrodka eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych. Centrum prowadzi badania nad kompetencjami cyfrowymi nauczycieli, pilotaże wykorzystania cyfrowych narzędzi dydaktycznych i pomocy naukowych oraz działania szkoleniowe w całym kraju.

Pomysłodawca i koordynator Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ - skupiającej ekspertów edukacji cyfrowej: edukatorów, twórców programów szkoleniowych, metodyków, twórców cyfrowych pomocy dydaktycznych oraz badaczy. Projekt jest realizowany dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizator Kongresów Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie (marzec 2018 i 2019r.).

Twórca koncepcji „Kompetencji 4.0” – pakietu kompetencji niezbędnych do życia i pracy w otoczeniu rozwiązań technologii cyfrowych, łączących funkcjonalne i zawodowe kompetencje cyfrowe z kompetencjami transwersalnymi (interpersonalnymi, intrapersonalnymi, medialnymi i w zakresie cybebezpieczeństwa).  

W  latach 2018–2020 wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji i zastępca dyrektora ds. strategii Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, od kwietnia 2020 roku pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją samorządową RP.

Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Naukowych oraz Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. 

Prelegent na ponad 160 konferencjach i seminariach w kraju i za granicą.