ANNA GROCHOWINA

Sekretarz Miasta Dzierżoniowa

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania – ISO 9001, 18 001, 14 001, 50 001 w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Pełnomocnik ds. Modelu EFQM. Asesor Nagrody EFQM – poziom R4E. Wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Trener wewnętrzny. Prelegent wielu konferencji naukowych i branżowych. Wykładowca zarządzania jakością.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału prawa i administracji oraz Uniwersytetu Opolskiego Wydziału ekonomii – specjalizacja: administracja w systemie Unii Europejskiej. Ukończyła studia podyplomowe - trener biznesu Wyższa Szkoła Biznesu we Wrocławiu oraz ochrona danych osobowych Uniwersytet Wrocławski.

Swoją karierę zawodową zaczynała w UMD w 1999 roku od pracy na stanowisku Inspektora ds. prawnych oraz audytora wewnętrznego. Kontynuując pracę w administracji samorządowej,  w latach 2009 - 2012 pełniła funkcję Kierownika Programu Wdrożenia Modelu EFQM w UM w Dzierżoniowie. Współpracowała z Fundacją EFQM w Brukseli, pracując w zespole projektowym odpowiedzialnym za aktualizację Modelu Doskonałości EFQM 2013. Realizowała projekty wg metodyki PRINCE2.

Sekretarz Miasta Dzierżoniowa od 2007 roku. W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z cyfryzacją Urzędu oraz wykorzystywaniem nowych technologii w administracji publicznej. Aktualnie pełni nadzór nad realizacją projektu o nazwie „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”, który zakłada wprowadzenie 27 usług elektronicznych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.