AGNIESZKA KRAUZOWICZ

Dyrektor Departamentu Telekomunikacji KPRM

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kariery zawodowej związana z administracją publiczną. Jak mówi o sobie – urzędnik z powołania i wyboru.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz w NASK, w pierwszym składzie zespołu Dyżurnet.pl. 

Z administracją rządową związana od 2006 r. Pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, potem Ministerstwa Cyfryzacji. Pełniła funkcję koordynatora prac legislacyjnych w Departamencie Prawnym, następnie, w 2017 r. objęła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego MC, a od czerwca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Telekomunikacji.