DR INŻ. JAKUB CHABIK

Adiunkt, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Politechnika Gdańska

Jest absolwentem informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University Atlanta. Posiada także stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

Od prawie 30 lat pracuje w międzynarodowych firmach na stanowiskach technicznych i menedżerskich związanych z informatyką. W przeszłości między innymi prowadził zmianę organizacyjną i kulturową w banku podczas jego szybkiego wzrostu oraz fuzji dwóch instytucji finansowych. Aktualnie pracuje w międzynarodowej firmie informatycznej realizującej projekty w globalnym środowisku.

Od 2020 jako adiunkt prowadzi badania z dziedziny cyfryzacji państwa na Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Politechniki Gdańskiej. Obszar jego zainteresowań zawodowych i naukowych to szeroko pojęte zarządzanie informatyką i cyfryzacja. Jest stałym publicystą miesięcznika "Wiedza i Życie", publikuje także na łamach portalu "Krytyka Polityczna".