TADEUSZ OSOWSKI

Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Pełni również funkcję Głównego Architekta Systemów Informatycznych. Od wielu lat związany z branżą IT, pracował jako programista a później projektant systemów informatycznych. Od kilkunastu lat zarządzający działami IT i zaangażowany w liczne innowacyjne projekty informatyczne z dziedziny transportu i logistyki. Lider wielu projektów wdrożeń systemów informatycznych i architekt rozległych rozwiązań integrujących systemy informatyczne. Kierował w Urzędzie wdrożeniami wielu rozległych, wysokobudżetowych projektów, takich jak: „Warszawa 19115” - usługa pojedynczego punktu kontaktu dla mieszkańców integrująca m.in. system Oracle Siebel CRM , system Interactive Intelligence i Portal wraz z aplikacją mobilną, System gospodarki odpadami komunalnymi zintegrowany z Oracle Siebel CRM, jednolity system podatkowy JSP, projekt otwierania danych Warszawy poprzez dedykowaną platformę „api.um.warszawa.pl” dla wszystkich jednostek miejskich we współpracy z partnerami społecznymi. Projekty te zostały zauważone i docenione w konkursie na najlepsze i najciekawsze wdrożenie informatyczne i zostały uhonorowane nagrodą „Lider Informatyki 2015” tygodnika „Computerworld” dla m.st. Warszawy w kategorii administracja publiczna. Od września 2017 kieruje Biurem Cyfryzacji Miasta. Zaangażowany w realizację innowacyjnych projektów w ramach tzw. „Smartcities”. Jest zwolennikiem koncepcji budowania platform systemowych ( "city as a platform" ) takich jak platforma komunikacyjna, platforma informacyjna, platforma miejska IoT, czy Big Data. Aktualnie kieruje projektem budowy miejskiej mikro-serwisowej samoobsługowej platformy e-usług zintegrowanej m.in. z usługami wielu systemów informatycznych, w tym związanymi z kartą miejską w oparciu o prywatną miejską chmurę obliczeniową. W 2019 roku uhonorowany przez Klub CIO tytułem Diament CIO - "Miejski architekt cyfrowy". Od stycznia 2020 jest uczestnikiem 2-letniego specjalnego programu Bloomberg Harvard Leading Digital Innovation, przeznaczonego dla osób odpowiedzialnych za transformację cyfrową w 20 czołowych miastach europejskich.