JACEK PAZIEWSKI

Dyrektor Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Doświadczony manager, od kilkunastu lat zarządzający przedsięwzięciami informatycznymi po stronie klientów jak i dostawców rozwiązań. Karierę zawodową zaczynał w firmie Agora (1995-98), gdzie nowatorskie rozwiązania informatyczne tworzone były metodami zwinnymi, kilka lat przed ogłoszeniem ‘Agile manifesto’. W kolejnych latach (1998-2004) pracował w konsultingu, przechodząc od roli konsultanta do senior project managera; w dalszej drodze zawodowej stale związany z project managementem. Z sukcesem zarządzał zmianami biznesowymi i organizacyjnymi, budował centra deweloperskie, obsługiwał strategicznych klientów, negocjował kontrakty, zarządzał zespołami kompetencyjnymi i wdrożeniowymi a przede wszystkim zarządzał złożonymi projektami informatycznymi i portfelami projektów. W ostatnich latach kariery w świecie komercyjnym, jako członek zarządu firmy Sapiens Software Solutions Poland, nadzorował sprzedaż i realizację projektów IT dla sektora ubezpieczeniowego. Od trzech lat w administracji. Posiada wyższe wykształcenie techniczne (Wydział Elektroniki PW) oraz managerskie (studia podyplomowe SGH, EMBA PAN).

Zawsze znajduje czas na sport, jazz i czytanie Biblii.

Prezentacja: Architektura Informacyjna Państwa w kontekście JST

Przedmiotem prezentacji będzie opracowana w Ministerstwie Cyfryzacji koncepcja wysokopoziomowego zarządzania systemem informacyjnym państwa. Setki systemów administracji państwowej, budowanych w różnym czasie, w różnych technologiach i najczęściej zupełnie niezależnie od siebie, w celu zapewnienia obywatelom wysokiej jakości e-usług muszą zacząć ze sobą współpracować. W celu uzyskania efektywności kosztowej natomiast, muszą przestać powielać swoją funkcjonalność a zacząć wykorzystywać standardowe rozwiązania horyzontalne i reużywalne, uniwersalne komponenty. Muszą stworzyć spójny, efektywny system informacyjny państwa, który wykorzystując nowoczesne technologie zapewni najwyższą jakość obsługi obywateli, bezpieczeństwo danych i ciągłość działania. Temu celowi służy projekt Architektury Informacyjnej Państwa i proponowane przez KPRM zwinne podejście do jego wdrażania.