BARTOSZ BARTOSZEWICZ

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

W ubiegłych latach był radnym Rady Miasta Gdyni, pełnił również funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując projekty w środowisku międzynarodowym z obszaru nowych technologii.

Od 2014 roku odpowiada m.in. za gdyński system oświatowy, który powszechnie uważany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Potwierdzają to osiągnięcia i sukcesy uczniów, w tym zdawalność na egzaminach zewnętrznych.

Do jego kompetencji należy także nadzór i koordynacja prac wdrażających rozwiązania z obszaru tzw. smart cities. Dzisiejsza Gdynia to miasto niezwykle dynamicznie rozwijające się i oceniane jako lider wyznaczający standardy najinteligentniejszych miast w Polsce i na świecie.