DR MICHAŁ GRAMATYKA

Poseł na Sejm RP

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Długoletni samorządowiec, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie kryminalistyki. Twórca samorządowych projektów promujących walkę z wykluczeniem cyfrowym m. in. "Tychy w sieci możliwości". Po godzinach wielbiciel muzyki folkowej.