ZBIGNIEW GAMZA

Sekretarz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu Informatyki.

Od 1991 do 2010 roku nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. Od 1996 roku rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego jako informatyk, początkowo na ½ etatu. Od 2010 roku pełny wymiar pracy, kierownik powstającego Biura Informatyki.

W 2016 roku utworzyliśmy Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, którego zostałem naczelnikiem. Do zadań powstałego Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych należy obsługa informatyczna jednostek podległych Urzędowi Miasta w Wodzisławia Śląskiego, takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim, Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim, Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego, Placówki Oświatowe Miasta Wodzisławia Śląskiego. Tworząc MCPD centralizujemy zarządzanie zasobami informatycznymi miasta ujednolicając infrastrukturę we wszystkich jednostkach, przenosząc dane do głównej miejskiej serwerowni. Będąc operatorem telekomunikacyjnym JST, dla wspomnianych jednostek świadczymy usługi dostępu do Internetu.

Od 2019 roku Sekretarz Miasta Wodzisławia Śląskiego.