DR PAWEŁ MODRZYŃSKI

Pracownik naukowy Pracowni Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz studiów MBA Dominican University (USA). Pracownik naukowy Pracowni Finansów, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył Podyplomowe Studia z Rachunkowości na UMK w Toruniu oraz posiada dyplom Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Członek rad nadzorczych: NMG S.A. oraz Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, audytowaniu i zarządzaniu samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek samorządowych, w tym w szczególności Centrów Usług Wspólnych. Wyróżniony za pionierskie wdrożenie technologii blockchain w sektorze publicznym w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych z obszaru zarządzania publicznego i finansów. Stały felietonista największego w Polsce czasopisma poświęconemu problematyce samorządowej – „Wspólnota Samorządowa”. Bogate, ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i kierownicze obejmujące m.in. pełnienie funkcji kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Krakowskiej w Krakowie, Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, Dyrektora ds. Rozwoju MAXTO Sp. z o.o. S.K.A. w Krakowie, czy Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. Przewodniczył lub zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak m.in.: CEBEA Sp. z o.o. w Bochni, MPO Sp. z o.o. w Toruniu, Akopol Sp. z o.o. w Krakowie, Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w Krakowie. Był ekspertem w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli, a także aktywnie uczestniczył w Komitetach Monitorujących organizacje i nadzór nad programami unijnymi w ramach perspektywy budżetowej 2004-2006 oraz 2007-2013 dla woj. kujawsko-pomorskiego.